Click here for the music site in English.

 

Voor
vakantiehuisjes
klik hie
r

klik hier voor boek

For
holiday houses,
click here

 


Klik hier voor de Nederlandse muzieksite.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma's | CD's en Festivals luister naar CD's ! | Speellijst | Links

 

 

NEDERLANDS

Het duo Marianta, voorheen Dames Dubbel, houdt zich al decennia bezig met de geschiedenis van de Nederlandse volksmuziek. Zij brengen traditionele dansmelodie�n en liederen ten gehore uit de Hollandse en Friese traditie, aangevuld met eigen werk. Anekdotes uit het verleden worden met humor en een vleugje theater gemengd met muziek uit de Middeleeuwen, Renaissance, de Gouden Eeuw, de tijd van Rembrandt en Jan Steen. Kortom, het publiek maakt een speelse reis door de tijd en maakt kennis met verhalen, gebruiken, dansen, wijsjes, deunen, ballade's, liefdesliederen, minnezangen, spotliedjes en jaarfeestliederen uit de 15e, 16e, 17e, 18e, 19e en begin 20e eeuw.
Marita en Marian bespelen diverse instrumenten die in de Nederlandse historie door volksmuzikanten en troubadours werden gebruikt: draailier en doeldelzak, schalmei, hommel, kromhoorn, verschillende fluiten en slaginstrumenten, theekistbas en accordeon passeren onder andere de revue.
Zij spelen in kastelen en kerken, in theaters en op straat, op braderie, bruiloft en in bibliotheek, op feesten en festivals.

Marianta maakt deel uit van verschillende andere groepen:

Vrijstatig Volkje: Een pool van muzikanten, dansers, acteurs en een verhalenvertelster. Zij treden op bij bijv. wandelevenementen, balfolk-avonden, middeleeuwse feesten en historische festivals. Ook hebben zij verschillende programma's, zoals o.a. VissersvrouwenLatijn over het lief en leed van vissersvrouwen rond 1900. Zie voor meer informatie en trailer op de website www.vrijstaatdestellingen.nl bij Vrijstatig Volkje.

Altegaer: Een groep van 5 muzikanten, nl. Frank Edam, Louis Stortelder, Marian Nesse, Marita Kruijswijk en Hanneke Koek. Zij spelen van alles zolang het maar mooi, spannend, vrolijk of uitdagend is: van oude muziek tot swingende folk, van wervelende dansdeunen tot verhalende ballades, van eigen Nederlandstalige composities tot wereldmuziek. Zie voor meer informatie en trailer: https://www.facebook.com/pg/Altegaer/videos/

Met Rutger Dijkstra en Ad Bos vormden zij de groep ‘Kapriol'!’. Deze groep houdt zich onder andere bezig met balfolk en luistermuziek met vaak traditioneel Nederlands materiaal als basis. Zij gebruiken verrassende arrangementen, waarbij improvisatie, ook life op het podium, belangrijk is. Rutger speelt viool, gitaar, mandoline en bas. Ad speelt cajon en andere percussie. Door de aanpak, het instumentarium en de muziekkeuze valt Kapriol'! onder de term wereldmuziek.Verder heeft Kapriol'! een maritiem programma met sterke a-capella zang. Traditionele Nederlandse shanties, liederen over de zee en pakkende instrumentale deunen wisselen elkaar hierbij af. De groep maakte ook verschillende cd's, zowel Nederlandstalig, Friestalig als in het Esperanto.

Met Carolina Verhoeven van de Academie Culinaire Historie doen Marita en Marian een uniek programma in Nederland: een culinair muziekprogramma: ‘Horen Zien & Proeven’! Met fotobeelden, muziek en dans, verhalen uit de Nederlandse traditie �n met de heerlijkste hapjes en drankjes wordt het publiek teruggevoerd naar vroeger tijden. De volgende thema’s zijn mogelijk: Jaarfeesten en Levenscyclus, Muziek en gerechten uit de Middeleeuwen en de Tijd van Rembrandt. Een variatie op dit laatste programma brengt ons aan boord van de Nederlandse VOC-schepen.

Marianta brengt ‘Jaarringen’, een familievoorstelling over de Nederlandse jaarfeesten. Het publiek beleeft de geschiedenis, de gebruiken en liederen van de seizoensfeesten. Te beginnen bij nieuwjaar, dan Driekoningen, carnaval en vastenavond, palmpasen, Pasen, luilak, Pinksteren, midzomer, oogstfeest, Sint Maarten, Sinterklaas, kerstmis en weer terug naar oudjaar. Als theatraal muziekprogramma brengt het duo dit ook voor alleen volwassenen.

Met Nanne Kalma en Ankie van der Meer vormden zij lange tijd de groep Kat yn’t Seil, met liederen over zee en zeilvaart, shanties, Nederlands en Fries repertoire.
Deze zelfde vier muzikanten brachten als de groep ‘Kajto’ en met hetzelfde instrumentarium liederen in de internationale taal Esperanto. Met beide groepen speelden zij op festivals en podia over de hele wereld.

Het duo heeft ook een boek geschreven over de Nederlandse Jaarfeesten en hun liederen. Uitgegeven door uitgeverij Verloren.

Ook voor een vakantie kunt u bij de dames terecht. Zij verhuren vakantiehuisjes midden in prachtige natuur. De twee huisjes staan aan de rand van een natuurgebied. Rust, stilte en ruimte zijn de trefwoorden op deze prachtige plek net buiten Haulerwijk! Het vakantiehuisje 't Stokpaardje is voor zes personen, Arnica voor 4 personen. Het ligt tussen de bekende plaatsen Bakkeveen, Appelscha en Beetsterzwaag in, maar is absoluut niet touristisch. Het is hier eindeloos wandelen en fietsen, het natuurgebied Het Blauwe Bos heeft vennen, heide en gemengd bos. Paardrijden en vissen kan in de direkte omgeving. Honden en eventueel uw eigen paarden zijn welkom, op het terrein staan twee pony's. De huisjes liggen afgelegen aan het eind van een zandpad, ver van drukke wegen en je loopt direkt van de huisjes het natuurgebied in. Je kunt hier nog de sterrenhemel zien!

Contact:

Marita Kruijswijk, Kerkstraat 32,
8433 LJ Haulerwijk, tel. 0516-421612 of 06-51222297
E-mail: marianta@xs4all.nl

 

ENGLISH

For decades, the duo Marianta have been busy with the history of Netherlands folk music. They present traditional dance melodies from the Dutch and Frisian traditions intermixed with their own compositions. Anecdotes from the past, presented with humour and a bit of theatrics, are mixed music from the Middle Ages, Renaissance and the Golden Age, the time of Rembrandt and Jan Steen. In other words, the audience makes a playful trip through time and is introduced to stories, customs, dances, songs, tunes, ballads, love songs, satirical songs, and seasonal songs from the 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and early 20th century.

Marita and Marian play a variety of instruments that were used throughout history by Dutch folk musicians: hurdy-gurdy, bagpipes, shawm, dulcimer, crumhorn, different types of flute and percussion instruments; tea chest bass and accordion are also part of the instrumentation.

They play in castles and churches, in theatres and on the street, village f�tes, weddings and in libraries, at parties and festivals.

Marianta are also part of other musical groups:

Vrijstatig Volkje: This is a pool of musicians, dancers and actors performing at all kind of events. They also have a special program about fisherwomen, called VissersvrouwenLatijn. See: www.vrijstaatdestellingen.nl at Vrijstatig Volkje.

Altegaer: A group of 5 musicans  performing seasongs, world music and ancient music. For more information and videos see: www.facebook.com/Altegaer/

Together with Rutger Dijkstra and Ad Bos they form the group ‘Kapriol'!’ This group plays Bal Folk and plays at folkdance evenings. They use unusual and surprising arrangements for their performances. Improvisation is important, also live on stage! Rutger plays fiddle, mandolin and bass, Ad drums and percussion. Due to the method, instrumentation and choice of repertoire, Kapriol'!'s music can be referred to as World Music.

Together with Carolina Verhoeven from the 'Academie Culinaire Historie' Marianta presents a unique program in the Netherlands: a culinary musical program " Hear, See and Taste ". The following themes are possible: ' Seasonal Parties and Life's Cycles', 'Grandmother's Time', and ' The Time of Rembrandt' .

Marianta presents the Season Ring , a family production about the Dutch seasonal feasts. The audience experiences the history, customs and songs of the seasonal feasts. Beginning with New Year, Twelfth-night, Mardi Gras and Lent, Palm Sunday, Easter, Lazy Bones, Whitsuntide, Midsummer, Harvest Feast, Martinmas, St. Nicholas, Christmas and back to Old Year. The duo also presents this as a theatrical music program for adults.

Together with Nanne Kalma and Ankie van der Meer they formed the group Kat yn't Seil , with songs of the sea, and shanties, repertoire in Dutch and Frisian.

This same formation also performed, using the same instrumentation, the group Kajto, singing in the international language of Esperanto. With both groups they have played at festivals and on stage throughout the whole world.

The duo has also written a book about the Dutch Seasonal Feasts and their songs . Published by "Uitgeverij Verloren".

Planning a holiday? The ladies also rent holiday houses in the middle of the wonderful nature. The two cottages are located on the edge of nature reserves, in Friesland, in the north of the Netherlands. Friesland is well-known for their great heritage of historical towns. The bigger cottage is for six people, the other smaller bungalow for four. Rest and space are the key words!

Contact:

Marita Kruijswijk, Kerkstraat 32,
8433 LJ Haulerwijk, Netherlands

tel: +31516421612
or +31651222297
E-mail: marianta@xs4all.nl