KAPRIOL'!

De Nederlands/ Friese band Kapriol'! bracht fantasierijke muziek, zowel uit de Nederlandse en Friese traditie als van eigen hand.
Bezetting: Marita Kruijswijk (fluiten, schalmei, zang), Marian Nesse (accordeon, draailier, zang), Rutger Dijkstra (gitaar, cister, bas, viool, zang) en Ad Bos (cajon en andere percussie-instrumenten, toetsen, zang).

Door de verschillende muzikale achtergronden van de groepsleden komen invloeden uit allerlei muziekstijlen aan bod, zoals middeleeuwse, Scandinavische, Spaanse, Keltische en Balkan muziek en salsa of jazz. Opvallend zijn de krachtige meerstemmige zang, de verassende arrangementen en niet-alledaagse instrumenten, zoals schalmeien, draailier en Scandinavische seljefluiten. 

Discografie:
2009 Aventur' (Nederlandse muziek uit vroeger eeuwen, ook in het Esperanto)
2011 Andé (Nederlandse maritieme muziek)
2012 RidderSpoor (Nederlandse muziek uit vroeger eeuwen)
2014 Kavaliriko(Nederlandse muziek uit vroeger eeuwen in het Esperanto)
2015 Niewelnacht Lieten (Friese muziek uit vroeger eeuwen)
De cd's zijn te koop (Zie link contact)

Optredens en tournées vonden plaats in
U.S.A.: Altamont NY (Old Songs Festival), Connecticut (Mystic Sea Music Festival)
Spanje: Barcelona (Festival Circle d'Arrels)
Frankrijk: Essômmes sur Marne (Bal d'Hiver), Vannes (Semaine du Golfe), Sète (IREM), Dinan (SAT-Kongreso), Lille (100a Universala Kongreso) en Paimpol (Festival du Chant de Marin.)
Duitsland: Leipzig (Tanzfest International), Hannover (Tanzhaus Lister Turm), Weisswasser (JES), Hamburg (Esperanto Kant-Festivalo) en Bad Hersfeld (PSI).
Denemarken: Fanø Folk Festival en Helsingør (KEF)
Nederland: o.a. Bad Nieuweschans (Keltisch Midzomer Festival), Enkhuizen (Deunen & Deinen), en Workum (Liereliet Festival).

Kapriol'! had verschillende programmamogelijkheden:

- Afwisselend luisterprogramma in het Nederlands en/of Fries. De op oude bronnen gebaseerde muziek stak Kapriol'! in een nieuw jasje en combineerde dit met fantasierijke eigen composities, soms dromerig, soms fel met hier en daar een muzikaal grapje.
Zowel bij de Nederlandstalige als Friestalige muziek werd gebruik gemaakt van bronnen uit de 16e tot en met de 19e eeuw, zoals oude liedboeken en speelmanshandschriften. Heel speciaal was één van de elf Friestalige villanellen uit 1602 van Jaques Vredeman. Deze villanellen zijn de oudste Friestalige liederen waarvan niet alleen de tekst, maar ook de muziek nog bewaard is gebleven en Kapriol'! was de eerste die dit lied op cd heeft vastgelegd.  

Luisterprogramma in het Esperanto: Zie hieronder.

- Swingend balfolkprogramma, desgewenst met dansuitleg, van Europese balfolkdansen, zoals scottish, jig, cercle, mazurka, andro, hanterdro, bourrée, (onregelmatige) wals, polka enz. 

- Programma voor historische (bijv. middeleeuwse) evenementen, met muziek die gebaseerd is op oude Nederlandse bronnen. Zo laat de groep liedjes en dansmelodieën uit vroeger eeuwen op sprankelende wijze herleven. Daarmee bracht Kapriol'! een programma dat speciaal geschikt was voor historische evenementen, zoals middeleeuwse markten en festivals. De muzikanten traden hierbij op in fraaie historische kleding. Behalve dat zij zongen, bespeelden ze ook verschillende oude muziekinstrumenten, d.w.z. naast accordeon, viool, fluiten en gitaar ook cister, schalmei, kromhoorn, draailier, renaissance-trom en slaghommel. 

Zie ook de website van Kapriol'!: www.kapriol.org  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOUTUBE Kapriol'!

WEBSITE

MUZIEK van CD en filmpjes KAPRIOL'!

MP3’s

 

 

 

| Home | Programma's | CD's en Festivals Boek | Contact | luister naar CD's ! | Speellijst  

 

KAPRIOL’!

La nederland/frisa grupo Kapriol’! prezentis svingan muzikon kiu devenas de la nederlanda tradicio aux estas memfarita.

La muzikistoj estis: Marita Kruijswijk (flutoj, sxalmo, kantado), Marian Nesse (akordiono, kantado), Rutger Dijkstra (baso, gitaro, violono, kantado), Ad Bos (drumkesto kaj aliaj perkutinstrumentoj, klavaro, kantado). Ili ludis sur multaj festaj scenejoj kaj tiel ili ekhavis multe da sperto. Ekzemple Marita kaj Marian ludis dum multaj jaroj en la Esperanto-grupo Kajto

Diskografio:
2009 Aventur' (tradicia nederlanda muziko en Esperanto)
2011 Andé (nederlanda mara muziko)
2012 RidderSpoor (tradicia nederlanda muziko)
2014 Kavaliriko(tradicia nederlanda muziko en Esperanto)
2015 Niewelnacht Lieten (tradicia frisa muziko)
Oni povas mendi la kd-ojn (elektu contact)

Festivaloj kie Kapriol'! koncertis Esperante:
Nederlando: Wijk aan Zee (Faulhaber bijeenkomst van Esperanto Nederland en KKPS), Sneek (Frisa projekto de Edukado.net)
Hispanio: Barcelono (Cercle d'Arrels), 
Danlando: Helsingøro (KEF), 
Germanio: Zwingenberg (FESTO), Kaiserslautern (Franca-Germana Kongreso), Bitburg (Novjara Rekontigˆo), Hameln (por Esperanto-grupo Hameln), Weisswasser (JES), Hamburgo (Esperanto Kant-Festivalo) kaj Bad Hersfeld (PSI) 
Belgio: Antverpeno (Beneluksa Kongreso) kaj Kelmis (FESTO)
Pollando: Poznan (Arkones)
Italio: San Remo (Itala Esperanto-Kongreso)
Francio: Sète (IREM), Dinan (SAT-Kongreso) kaj Lille (la 100a U.K)    

Programoj:
- La grupo prezentis kompletan koncertprogramon kun interalie kelkaj mar-kantoj, kantoj por kunkanti la refrenojn kaj kanonoj el la kanonlibro de Kajto.Ili ankaux povas prezenti miksitan programon kun kantoj en la nederlanda, la frisa kaj la Esperanta lingvo. 
- Krom tio la grupo ankaux prezentis balfolkan dancprogramon, laux dezire kun dancinstruado en Esperanto. 
Balfolko signifas: festa balo kun fokuso sur festi unu kun la aliaj kaj ne sur la pasxoj. Temas pri dancoj, kiuj estis sxatataj dum multaj jarcentoj en tuta Okcident-Euxropo, kiel pardancoj (skotisxo, valso, polko, mazurko), vicdancoj (bureo, andro, hanterdro) kaj ronddancoj (cirklo kaj jxigo).

Kapriol'! ankaux donis lauxdezire viglan kaj muzikan prelegon pri la frisa lingvo.

YOUTUBE Kapriol'!

RETPAGXO

MP3-servo

 

KD-oj kaj Festivaloj | IndeksoKontakto | auxskultu KD-ojn! | Koncertlisto  

KAPRIOL'!

The Dutch / Frisian band Kapriol'! played lively music from the Dutch and Frisian tradition as well as their own tunes. 
Line-up: Marita Kruijswijk (flutes, shawm, vocals), Marian Nesse (accordion, hurdy-gurdy, vocals), Rutger Dijkstra (bass, guitar, cister, violin, vocals) en Ad Bos (cajon ans other percussion instruments, keyboard, vocals).
Because these musicians come from different backgrounds their music showcases influences of several styles, like Medieval, Scandinavian, Spanish, Celtic, Balkan and salsa or jazz. Multiple harmonies, richly varied arrangements and unusual instruments gave their music a specific effect. 

Discography:
2009 Aventur' (traditional Dutch music, also in Esperanto)
2011 Andé (Dutch maritime music)
2012 RidderSpoor (traditional Dutch music)
2014 Kavaliriko(traditional Dutch music in Esperanto)
2015 Niewelnacht Lieten (traditional Frisian music)

The CD's are on sale (click on contact)

Festivals and tours:
U.S.A.: Altamont NY (Old Songs Festival), Connecticut (Mystic Sea Music Festival
Spain: Barcelona (Festival Circle d'Arrels)
France: Essômmes sur Marne (Bal d'Hiver), Vannes (Semaine du Golfe), Sète (IREM), Dinan (SAT-Kongreso), Lille (100a Universala Kongreso) Paimpol (Festival du Chant de Marin).
Germany: Leipzig (Tanzfest International), Hannover (Tanzhaus Lister Turm), Weisswasser (JES), Hamburg (Esperanto Kant-Festivalo), Bad Hersfeld (PSI).
Denmark: Fanø Folk, Festival.en Helsingør (KEF).
The Netherlands: a.o. in Bad Nieuweschans (Celtic Midsummer Festival), Enkhuizen (Deunen & Deinen), Workum (Liereliet Festival)

Kapriol'! presented several programs:
- Rich concert program in Dutch and Frisian,
- Concert program in Esperanto,
- Balfolk with European balfolkdances, like scottish, jig, cercle, mazurka, andro, hanterdro, bourrée, (irregular) waltz, polka etc. If necessary a caller (one of the musicians) leads you through the dance.
- Maritime program with shanties and other sea songs
- Maritime program, called 'Rise now or drown!!'. In this program traditional Dutch and Frisian sea songs with strong a-cappella singing and instrumental tunes are alternated with spectacular stories that Marian has found in the diary of her seafaring great-grandfather.
- Medieval music for historical events 

.

.

 

 

 

YOUTUBE Kapriol'!

WEBSITE

MUSIC of the CD and films of KAPRIOL'!

MP3-service

 

 

 

 
| Home | Programs | CD's and FestivalsBook | Contact | Listen to CD's ! | Playlist