Your waiting shall be rewarded... Even geduld aub...

Rutger Dijkstra: (bas, gitaar, cister, viool, zang) studeerde aan de Pabo en heeft zich daarna gespecialiseerd in het geven van muziekonderwijs. Tegelijkertijd was hij uitvoerend musicus in verschillende groepen die o.a. Amerikaanse en Ierse folk speelden, zoals Kalis en Sjock. Op dit moment is hij als Vakspecialist verbonden aan de Kunstenschool ZG. Daar doet hij verschillende projecten in het onderwijs, waaronder lessen op basisscholen en Peuterspeelzalen en verzorgt hij wirkshops aan pedagogisch medewerkers. Op gitaargebied is hij naast de grondbeginselen van klassiek, pop, rock en jazz vooral ook zeer bedreven in de gitaarstijlen van Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix en het spelen in DADGAD stemming.
Bio Frysk mear...
Concerts
Ad Bos (cajon en andere percussie-instrumenten, toetsen, zang) Begon zijn muziekcarriere in de zestiger jaren in Duitsland als slagwerker in nachtclubs.Terug in Nederland in Den Haag gespeelt in o.a. The Fun of It en Blowball. Verhuisd naar friesland en gaat daar verder met Fairytale en later in de Blue Tape Band genoemd naar de studio waarvan hij de opnametechniek doet voor vele acts uit friesland. Daar ontmoet hij Marian en Marita tijdens LP opnames voor De Perelaar. Na diverse muziek-avonturen speelt hij af en toe gelegenheids-formaties o.a. met Jan Huitinga en Tseard Nauta. naast Kapriol’! speelt hij in de Blue Tape Band en de Woodyband.
Programma’s
Video
Marita Kruijswijk (fluiten, schalmei, zang) heeft muziekwetenschap gestudeerd in Amsterdam met als specialisatie etnomusicologie. Op het gebied van uitvoerende muziek hield ze zich in die tijd bezig met Middeleeuwse en Renaissance muziek en ook met Schotse folk. In 1976 werd ze lid van de groep De Perelaar en sindsdien richtte ze zich geheel op folkmuziek die gebaseerd is op oude Nederlandse en Friese bronnen. Na haar verhuizing naar Friesland werkte ze lange tijd samen met Nanne Kalma , Ankie van der Meer en Marian Nesse in de groepen Kat yn 't Seil (Nederlandse en Friese folk), Kajto (Esperanto folk) en speelde ze met Ankie en Marian in Froufolk. Samen met Marian was ze actief in het Dames Dubbel (cabaret), wat later het duo Marianta geworden is, met o.a. een programma over Nederlandse jaarfeesten.
'Eruit of verzuipen!!!' In dit programma vertelt Marian kleurige en humoristische anekdotes uit het levensverhaal van haar uit Veendam afkomstige overgrootvader, Hendrik Engelsman.  meer…
Music
Contact
De Nederlands/ Friese band Kapriol'! brengt fantasierijke muziek, zowel uit de Nederlandse  en Friese traditie als van eigen hand. Door de verschillende muzikale achtergronden van de groepsleden komen invloeden uit allerlei muziekstijlen aan bod, zoals middeleeuwse, Scandinavische, Spaanse, Keltische en Balkan muziek en salsa of jazz. Opvallend zijn de krachtige meerstemmige zang, de verassende arrangementen en niet-alledaagse instrumenten, zoals schalmeien, draailier en Scandinavische seljefluiten. De nieuwste cd 'Niewelnachtlieten' verscheen in augustus 2015. Deze Friestalige cd is tot stand gekomen met ondersteuning van een Grundtvig-project van de E.U. Optredens en tournées vonden plaats in o.a. de V.S., Frankrijk, Duitsland, Polen en Italië.
Photos
English
Afwisselend luisterprogramma in het Nederlands en/of Fries. De op oude bronnen gebaseerde muziek steekt Kapriol'! in een nieuw jasje en combineert dit met fantasierijke eigen composities, soms dromerig, soms fel, met hier en daar een muzikaal grapje.Zowel bij de Nederlandstalige als Friestalige muziek wordt gebruik gemaakt van bronnen uit de 16e tot en met de 19e eeuw, zoals oude liedboeken en speelmanshandschriften. Heel speciaal is één van de elf Friestalige villanellen uit 1602 van Jaques Vredeman. Deze villanellen zijn de oudste Friestalige liederen waarvan niet alleen de tekst, maar ook de muziek nog bewaard is gebleven en Kapriol'! was de eerste die dit lied op cd heeft vastgelegd.
Esperanto muziek en workshops. Zie het tabblad Esperanto hierboven
Bio NL
Balfolk met Europese balfolkdansen, er is begeleiding voor de diverse dansen als dat nodig is. meer...
Marian Nesse (accordeon, draailier, zang) studeerde ook muziekwetenschap in Amsterdam en was actief op het gebied van zowel Scandinavische als Balkan muziek en dans. Als lid van folkgroep De Perelaar heeft ze zich vooral bezig gehouden met het reconstrueren en uitvoeren van oude Nederlandse dansen. Later richtte ze zich als accordeoniste meer op muziekoptredens. Net als Marita werkte ze na haar verhuizing naar Friesland lange tijd samen met Nanne Kalma en Ankie van der Meer in de folkgroepen Kat yn 't Seil, Kajto en Froufolk. Daarna deed ze cabaret-optredens met Dames Dubbel, wat later het duo Marianta geworden is. Samen met Marita heeft ze een boek geschreven, genaamd Nederlandse jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen (Hilversum, Uitgeverij Verloren 2004 en 2006).
Middeleeuwse muziek voor evenementen meer...
Esperanto
Verhalen over de historie van Friesland met author Willem Schoorstra. meer...
Other Languages Bio Nederlands meer...
Storytelling with author Willem Schoorstra about the history of Friesland. more...
Balfolk with European balfolkdances, if necesairy a caller leads you through the dance. more...
Ad Bos (cajon and percussion, keyboard, vocals) Began his music career in 1964 as a drummer in Germany playing in nightclubs for American troops. Back in The Netherlands he played in several groups in The Hague, e.g. 'The Fun of it' and 'Blowball'. In 1971 he moved to Friesland and joined the group 'Fairytale' and 'The Blue Tape Band'. The later is also the name of the recording studio of which he is a co-owner. While recording music for 'De Perelaar' he got to know Marian and Marita and this led to his joining their musical enterprise.He also plays with local musicians like Jan Huitinga and Tseard Nauta. Besides Kapriol'! he also plays in 'The Blue Tape Band' and 'The Woodyband'.
Dutch
Bio Eng
Maritime program 'Rise or Drown!!'. In this program traditional Dutch and Frisian sea songs with a-cappella singing and tunes are alternated with spectacular stories that Marian has found in the diary of her seafaring great-grandfather. more…
Rutger Dijkstra (guitar, cittern, bass guitar, violin, vocals) is a primary-school teacher, specialized in teaching music. He performed in various bands, such as ‘Kalis’ and ‘Sjock’, playing American and Irish folk. He currently works as a music-pedagogy specialist at the Art School of Southern Groningen. He teaches music in primary schools and daycare centres and gives workshops for teacher training. He is a stylistic guitar virtuoso with roots in classical music, pop, rock, jazz and with a particular love for Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix and DADGAD tuning.
Esperanto songs and workshops. See menu Esperanto
Marita Kruijswijk (flutes, shawm, vocals) studied music in Amsterdam and specialized in ethnomusicology. On stage she performed Medieval and Renaissance music as well as Scottish folk music. In 1976 she joined the Dutch folk group ‘De Perelaar’ and specialized in reconstructing Old Dutch and Frisian folk-music from original sources. When she moved to Friesland she played in several bands with Nanne Kalma, Ankie van der Meer and Marian Nesse, focusing on various strands of music rooted in tradition: ‘Kat yn ‘t Seil’ for Dutch and Frisian music, ‘Kajto’ for Esperanto folk and the women’s band ‘Froufolk’ with Ankie and Marian. Always linking music with performance, Marita and Marian performed as a duo in the cabaret group ‘Marianta’ (formerly ‘Dames Dubbel’) with programmes for all ages, such as a run through Dutch Seasonal Feasts, based on traditional sources.
Medieval music for events more...
Programs Rich concert program in Dutch and Frisian. more...
Marian Nesse (accordeon, hurdy-gurdy, vocals) studied music in Amsterdam and performed Scandinavian and Balkan music and dance. In ‘De Perelaar’ she reconstructed and performed old Dutch dances. Later she moved towards music performances as an accordionist. When she and Marita both moved to Friesland, they joined up with Nanne Kalma and Ankie van der Meer in ‘Kat yn’t Seil’, ‘Kajto’ and ‘Froufolk’, and did their own cabaret performances as ‘Marianta’. Their research and performances led to a co-authored compendium of Dutch Annual Festivities and their songs across centuries (Nederlandse Jaarfeesten en hun liederen door de eeuwen heen, Book + CD, Hilversum: Uitgeverij Verloren 2004, 2006).
The Dutch / Frisian band Kapriol'! plays lively music from the Dutch and Frisian tradition as well as their own tunes.Because these musicians have different backgrounds their music showcases influences of several styles: Medieval, Scandinavian, Spanish, Celtic, Balkan and Salsa or Jazz. Multiple harmonies, richly varied arrangements and unusual instruments give their music a specific effect.
Error: Embedded data could not be displayed.
Home
PR Photo for MS Word or Web  RGB (jpg)
PR Photo for Print 300 ppi, CMYK (pdf)
Kapriol'! in Vannes (Fr)
Kapriol'! trailer
Kapriol'! op Old Songs  festival (USA)
Kapriol'! op het Mystic Seaport  festival (USA)
Kavaliriko KD
Kapriol'! en Festo / Kelmis
La nederland/frisa grupo Kapriol’! prezentas svingan muzikon kiu devenas de la nederlanda kaj frisa tradicio aŭ estas memfarita. La muzikistoj estas: Marita Kruijswijk (flutoj, ŝalmo, kantado), Marian Nesse (akordiono, vjelo, kantado), Rutger Dijkstra (baso, gitaro, violono, kantado), Ad Bos (drumkesto kaj aliaj perkutinstrumentoj, klavaro, kantado). Marita kaj Marian ludis dum multaj jaroj en la Esperanto-grupo Kajto. Ĉar la membroj de Kapriol'! havas diversajn devenojn oni aŭdas influojn el pluraj muzikstiloj kiel mezepoka, skandinava, hispana, kelta, balkana muziko kaj salso kaj ĵazo. Ankaŭ rimarkinda estas la forta plurvoĉa kantado, la variaj aranĝoj kaj la ne-ĉiutagaj muzikiloj. Kapriol'! koncertis en diversaj landoj: Usono, Hispanio, Danlando, Germanio, Belgio, Pollando, Italio kaj ankaŭ havis turneon en Francio, kiun organizis Eurokka. Festivaloj kie Kapriol'! koncertis Esperante:Nederlando: Wijk aan Zee (Faulhaber bijeenkomst van Esperanto Nederland en KKPS), Sneek (Frisa projekto de Edukado.net) Hispanio: Barcelono (Cercle d'Arrels),  Danlando: Helsingøro (KEF),  Germanio: Zwingenberg (FESTO), Kaiserslautern (Franca-Germana Kongreso), Bitburg (Novjara Rekontiĝo), Hameln (por Esperanto-grupo Hameln), Weisswasser (JES), Hamburgo (Esperanto Kant-Festivalo) kaj Bad Hersfeld (PSI)  Belgio: Antverpeno (Beneluksa Kongreso) kaj Kelmis (FESTO) Pollando: Poznan (Arkones) Italio: San Remo (Itala Esperanto-Kongreso) Francio: Sète (IREM), Dinan (SAT-Kongreso) kaj Lille (la 100a U.K)     La grupo prezentas kompletan koncertprogramon kun interalie kelkaj mar-kantoj, kantoj por kunkanti la refrenojn kaj kanonoj el la kanonlibro de Kajto.  Krom tio la grupo ankaŭ prezentas balfolkan dancprogramon, laŭdezire kun dancinstruado en Esperanto.  Balfolko signifas: festa balo kun fokuso sur festi unu kun la aliaj kaj ne sur la paŝoj. Temas pri dancoj, kiuj estis ŝatataj dum multaj jarcentoj en tuta Okcident-Eŭropo, kiel pardancoj (skotiŝo, valso, polko, mazurko), vicdancoj (bureo, andro, hanterdro) kaj ronddancoj (cirklo kaj ĵigo). La plej nova kd de Kapriol'! estas 'Kavaliriko' € 10.- , kiu aperis je la fino de 2014. La unua Esperanto kd de Kapriol'! estis 'Aventur' € 10.- (2009) Tiu kd estas havebla ĉe marianta@xs4all.nl
Aventur MP3
Paroloj en Esperanto
Kapriol'! en Wijk aan Zee
Kavaliriko MP3
Kapriol'! en Changé
Concerten
Aventur KD
Marita Kruijswijk, Kerkstraat 32, 8433 LJ HaulerwijkNederland Tel. +31516421612marianta@xs4all.nl
CD RidderSpoor € 10,-
Mp3 bij:
CD Andé € 10,-
CD Niewelnacht Lieten € 10,-