Click here for the music site in English.

 

klik hier voor boek

 


Klik hier voor de Nederlandse muzieksite.

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programma's | CD's en Festivals luister naar CD's ! | Speellijst | Links

 

 

NEDERLANDS

Vrijstatig Volkje: Een pool van muzikanten, dansers, acteurs en een verhalenvertelster. Zij treden op bij bijv. wandelevenementen, balfolk-avonden, middeleeuwse feesten en historische festivals. Ook hebben zij verschillende programma's, zoals o.a. VissersvrouwenLatijn over het lief en leed van vissersvrouwen rond 1900. Zie voor meer informatie en trailer op de website www.vrijstaatdestellingen.nl bij Vrijstatig Volkje.

Altegaer: Een groep van 5 muzikanten, nl. Frank Edam, Louis Stortelder, Suleika van Holland, Marita Kruijswijk en Hanneke Koek. Zij spelen van alles zolang het maar mooi, spannend, vrolijk of uitdagend is: van oude muziek tot swingende folk, van wervelende dansdeunen tot verhalende ballades, van eigen Nederlandstalige composities tot wereldmuziek. Zie voor meer informatie en trailer: https://www.facebook.com/pg/Altegaer/videos/

Marianta maakte deel uit van verschillende andere groepen:

Het duo Marianta, voorheen Dames Dubbel, hield zich al decennia bezig met de geschiedenis van de Nederlandse volksmuziek. Zij brachten traditionele dansmelodieën en liederen ten gehore uit de Hollandse en Friese traditie, aangevuld met eigen werk. Anekdotes uit het verleden werden met humor en een vleugje theater gemengd met muziek uit de Middeleeuwen, Renaissance, de Gouden Eeuw, de tijd van Rembrandt en Jan Steen. Kortom, het publiek maakte een speelse reis door de tijd en maakte kennis met verhalen, gebruiken, dansen, wijsjes, deunen, ballade's, liefdesliederen, minnezangen, spotliedjes en jaarfeestliederen uit de 15e, 16e, 17e, 18e, 19e en begin 20e eeuw.
Marita en Marian bespeelden diverse instrumenten die in de Nederlandse historie door volksmuzikanten en troubadours werden gebruikt: draailier en doeldelzak, schalmei, hommel, kromhoorn, verschillende fluiten en slaginstrumenten, theekistbas en accordeon passeren onder andere de revue.
Zij speelden in kastelen en kerken, in theaters en op straat, op braderie, bruiloft en in bibliotheek, op feesten en festivals.

Ook heeft het duo een boek geschreven over de Nederlandse Jaarfeesten en hun liederen. Uitgegeven door uitgeverij Verloren.

Met Rutger Dijkstra en Ad Bos vormden zij de groep ‘Kapriol'!’. Deze groep hield zich onder andere bezig met balfolk en luistermuziek met vaak traditioneel Nederlands materiaal als basis. Zij gebruikten verrassende arrangementen, waarbij improvisatie, ook life op het podium, belangrijk was. Rutger speelde viool, gitaar, mandoline en bas. Ad speelde cajon en andere percussie. Door de aanpak, het instumentarium en de muziekkeuze viel Kapriol'! onder de term wereldmuziek.Verder had Kapriol'! een maritiem programma met sterke a-capella zang. Traditionele Nederlandse shanties, liederen over de zee en pakkende instrumentale deunen wisselden elkaar hierbij af. De groep maakte ook verschillende cd's, zowel Nederlandstalig, Friestalig als in het Esperanto.

Met Carolina Verhoeven van de Academie Culinaire Historie hadden Marita en Marian een uniek programma in Nederland: een culinair muziekprogramma: ‘Horen Zien & Proeven’! Met fotobeelden, muziek en dans, verhalen uit de Nederlandse traditie met de heerlijkste hapjes en drankjes werd het publiek teruggevoerd naar vroeger tijden. De volgende thema’s waren mogelijk: Jaarfeesten en Levenscyclus, Muziek en gerechten uit de Middeleeuwen en de Tijd van Rembrandt. Een variatie op dit laatste programma bracht ons aan boord van de Nederlandse VOC-schepen.

Marianta bracht ‘Jaarringen’, een familievoorstelling over de Nederlandse jaarfeesten. Het publiek beleefde de geschiedenis, de gebruiken en liederen van de seizoensfeesten. Te beginnen bij nieuwjaar, dan Driekoningen, carnaval en vastenavond, palmpasen, Pasen, luilak, Pinksteren, midzomer, oogstfeest, Sint Maarten, Sinterklaas, kerstmis en weer terug naar oudjaar. Als theatraal muziekprogramma bracht het duo dit ook voor alleen volwassenen.

Met Nanne Kalma en Ankie van der Meer vormden zij lange tijd de groep Kat yn’t Seil, met liederen over zee en zeilvaart, shanties, Nederlands en Fries repertoire.
Deze zelfde vier muzikanten brachten als de groep ‘Kajto’ en met hetzelfde instrumentarium liederen in de internationale taal Esperanto. Met beide groepen speelden zij op festivals en podia over de hele wereld.

Contact:

Marita Kruijswijk, Kerkstraat 32,
8433 LJ Haulerwijk, tel. 0516-421612 of 06-51222297
E-mail: marianta@xs4all.nl

 

ENGLISH

Vrijstatig Volkje: This is a pool of musicians, dancers and actors performing at all kind of events. They also have a special program about fisherwomen, called VissersvrouwenLatijn. See: www.vrijstaatdestellingen.nl at Vrijstatig Volkje.

Altegaer: A group of 5 musicans  i.e. Frank Edam, Louis Stortelder, Suleika van Holland, Marita Kruijswijk en Hanneke Koek, performing seasongs, world music and ancient music. For more information and videos see: www.facebook.com/Altegaer/

Marianta were also part of other musical groups:

For decades, the duo Marianta have been busy with the history of Netherlands folk music. They presented traditional dance melodies from the Dutch and Frisian traditions intermixed with their own compositions. Anecdotes from the past, presented with humour and a bit of theatrics, are mixed music from the Middle Ages, Renaissance and the Golden Age, the time of Rembrandt and Jan Steen. In other words, the audience made a playful trip through time and was introduced to stories, customs, dances, songs, tunes, ballads, love songs, satirical songs, and seasonal songs from the 15th, 16th, 17th, 18th, 19th and early 20th century.

Marita and Marian played a variety of instruments that were used throughout history by Dutch folk musicians: hurdy-gurdy, bagpipes, shawm, dulcimer, crumhorn, different types of flute and percussion instruments; tea chest bass and accordion are also part of the instrumentation.

They played in castles and churches, in theatres and on the street, village fêtes, weddings and in libraries, at parties and festivals.

The duo has also written a book about the Dutch Seasonal Feasts and their songs . Published by "Uitgeverij Verloren".

Together with Rutger Dijkstra and Ad Bos they formed the group ‘Kapriol'!’ This group plays Bal Folk and plays at folkdance evenings. They use unusual and surprising arrangements for their performances. Improvisation was important, also live on stage! Rutger played fiddle, mandolin and bass, Ad drums and percussion. Due to the method, instrumentation and choice of repertoire, Kapriol'!'s music could be referred to as World Music.

Together with Carolina Verhoeven from the 'Academie Culinaire Historie' Marianta presented a unique program in the Netherlands: a culinary musical program " Hear, See and Taste ". The following themes were possible: ' Seasonal Parties and Life's Cycles', 'Grandmother's Time', and ' The Time of Rembrandt' .

Marianta presented the Season Ring , a family production about the Dutch seasonal feasts. The audience experienced the history, customs and songs of the seasonal feasts. Beginning with New Year, Twelfth-night, Mardi Gras and Lent, Palm Sunday, Easter, Lazy Bones, Whitsuntide, Midsummer, Harvest Feast, Martinmas, St. Nicholas, Christmas and back to Old Year. The duo also presented this as a theatrical music program for adults.

Together with Nanne Kalma and Ankie van der Meer they formed the group Kat yn't Seil , with songs of the sea, and shanties, repertoire in Dutch and Frisian.

This same formation also performed, using the same instrumentation, the group Kajto, singing in the international language of Esperanto. With both groups they have played at festivals and on stage throughout the whole world.

Contact:

Marita Kruijswijk, Kerkstraat 32,
8433 LJ Haulerwijk, Netherlands

tel: +31516421612
or +31651222297
E-mail: marianta@xs4all.nl