datum

groep

plaats en tijd

  WELCOME! This list only contains our public concerts! For COMPLETE LIST please contact us.
       

10/12-11-2017
Kapriol'!
Oude Nederlandse en Friese muziek op het WANAS Festival in Caïro (Egypte). Zie: www.el-mastaba.org/wanan-festival.html
  25-11-2017 Kajto Concert met Esperanto programma voor de Ratkaptista Bando in Die Sumpfblume, Am Stockhof 2a, Hameln (Duitsland) vanaf 19.30 uur

09-12-2017
Kapriol'!
Negentiende eeuws historisch programma bij Kerst in de Vesting op de Vischmarkt in Elburg van 19.00 tot 20.45 uur.

29-12-2017
Kajto
Concert met Esperanto programma bij de Novjara Renkontigxo, Jugendgästehaus, Meerwiesertalweg 31, Saarbrücken (Duitsland) vanaf 20.00 uur.

08-01-2018
Vrijstatig Volkje
Presentatie tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ooststellingwerf in het gemeentehuis, Het Oost 11, Oosterwolde van 18.00 - 18.20 uur.
  13-01-2018
Kapriol'!
Maritiem programma 'Raus oder ersaufen!!' 'in de Arnsberger Folkclub, Apostelstrasse 5, Arnsberg (bij Dortmund), Duitsland vanaf 20.00 uur.

18-01-2018
Vrijstatig Volkje
Historisch programma over de middeleeuwse Vrijstaat Stellingwerven in verpleeghuis Stellinghave,  Schapekamp 1, Oosterwolde van 14.00 - 16.00 uur

19-01-2018
Kapriol'!
Balfolk in balfolkcafé, Emmastraat 15, Groningen vanaf 19.30 uur. Zie: www.balfolkcafé.nl

11-02-2018
Vrijstatig Volkje
Gevarieerd interactief programma in Olmen Es, Beatrixoord 1, Appelscha vanaf 15.30 uur.

15-02-2018
Vrijstatig Volkje
Historisch programma over de middeleeuwse Vrijstaat Stellingwerven in verpleeghuis Stellinghave, Beatrixoord 1, Appelscha van 14.00 - 16.00 uur.

17-02-2018
Vrijstatig Volkje
Gevarieerd interactief programma tijdens verjaardagsfeest (besloten) in Oldeberkoop vanaf 15.00 uur.
  10-03-2018 Altegaer Folkmuziek over wind, wijn en water in Folkcafé Hoorn, De Plataan, Pastoor Nuitenstraat 1, 1689 GM Zwaag (bij Hoorn), 19.30 uur

22-03-2018
Vrijstatig Volkje
Historisch programma over de middeleeuwse Vrijstaat  Stellingwerven in woonzorgcentrum Sinnenhiem, Sinnehiem 1, Haulerwijk van 14.00 - 16.00 uur.

25-03-2018
Marianta
Balfolk samen met het AdHoc orkest in de Poort van Cleve, Dijk 74-76, 1601 GK Enkhuizen van 14.00 - 17.00 uur.

01-04-2018
Vrijstatig Volkje
Paasoptocht, paasspelletjes en optreden (met o.a. de Eierdans) tijdens de markt op de Boerestreek te Appelscha vanaf 15.00 uur.

20-04-2018
Vrijstatig Volkje
Historisch programma over de middeleeuwse Vrijstaat Stellingwerven in woonzorgcentrum Riemsoord, Riemsoord 140, Appelscha van 14.00 - 16.00 uur.

01/06-05-2018
Kajto
Verschillende  Esperanto-optredens n.a.v. het jubileum van Esperanto-Gironde met Esperanto programma in Cenon (omgeving Bordeaux in Frankrijk).

11/13-05-2018
Kajto
Esperanto programma in Luik (België)

21-05-2018
Vrijstatig Volkje
Historisch programma in Kasteel Nienoord, Nienoord 20 te Leek in het kader van Dag van het Kasteel 2018 van 11.30 tot 13.30 uur

27-05-2018
Altegaer
Folkmuziek over wind, wijn en water afgewisseld met verhalen door Piet Parée en Frank Edam in kasteeltuin slot Assemburg in Heemskerk tussen 13.30 en 15.30 uur (2 x 30 minuten).

31-05-2018
Marianta
Historisch programma bij de première van een film van de Schrieversronte over de Stellingwerven in de middeleeuwen, W. Prinsstraat 10, 8421 PE Oldeberkoop vanaf 19.30 uur.

08-06-2018
Vrijstatig Volkje
Gevarieerd interactief programma tijdens de NachtSwalkerstocht, georganiseerd door Doelgericht Wandelen. Start bij het Master van Dijkpaad 4 te Nieuwehorne vanaf 18.00 uur.

  10-06-2018 Marianta + Muzikaal, maritiem verteltheater 'Eruit of verzuipen!!' in de Doarpstsjerke Metslawier, Tsjerkebuorren 7, Metslawier vanaf 15.00 uur.

16-06-2018
Kajto
Esperanto programma t.g.v. de opening van het nieuwe Vlaamse Esperanto-huis in Antwerpen (België)
  23-06-2018 Kapriol'! Koffieconcert met Fries- en Nederlandstalige muziek in de Brinkhof, Brink 1, 933 AA Norg van 11.15 - 13.00 uur.
  30-06-2018 Vrijstatig Volkje
Opluistering van middeleeuws feest in boerderij 'De Stapert', Hofkamp2, 8731 BW Wommels van 17.30 - 22.00 uur

01-07-2018
Kapriol'!
Maritiem programma bij het Maritiem Festival in Giethoorn

07-07-2018
Vrijstatig Volkje
Gevarieerd interactief programma tijdens het Theater- en korenfestival in De Hoeve (Weststellingwerf)

15-09-2018
Kajto
Esperanto programma tijdens het Beneluksa Kongreso in Houthalen (België) vanaf 20.30 uur.
  18-12-2018  Marianta  Kerstprogramma voor de Vrouwen van Nu in Zalencentrum De Rank, Kerkstraat 49, 8471 CE Wolvega vanaf 19.45 uur.